Vandachostylis (Van.) [Rhynchostylis × Vanda]

Vandachostylis (Van.) [Rhynchostylis × Vanda]