Paravanda (Pv.) [Phalaenopsis x Vanda]

Paravanda (Pv.) [Phalaenopsis x Vanda]